Trafikverket har i uppdrag att öka kunskapen för att nå ett fossilfritt transportsystem. I uppdraget ingår att tillhandahålla information om att äga och köra eldrivna fordon. Här har vi samlat tips, vanliga frågor och länkar för mer information.

Enligt klimatmålen ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med nivån 2010. Och år 2045 ska Sverige nå klimatneutralitet. Elektrifiering av fordonsflottan är en nyckelåtgärd för att minska utsläppen i den takt som målen anger.

Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en eller flera elmotorer:

  • Elbilar drivs enbart av el och laddar sitt batteri från elnätet.
  • Laddhybrider är fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat drivmedel till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug in-hybrid.
  • Laddbara fordon är ett samlingsnamn för elbilar och laddhybrider, det vill säga fordon som kan ladda från elnätet.
  • Elhybrider drivs främst av en förbränningsmotor samt av en elmotor med ett mindre batteri som laddas med bromsenergi. Elhybridfordon är inte laddbara från elnätet.
  • Vätgas/bränslecellsfordon är elfordon som har en bränslecell och ett mindre batteri istället för förbränningsmotor. Vätgasfordon kan inte laddas från elnätet utan tankas med vätgas.

Andelen laddfordon i fordonsflottan ökar för varje år, även om den totalt sett är låg. Statistik för 2021 visar att nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar. Du kan följa den senaste utvecklingen via statistik från olika aktörer.

Laddbara fordon och utsläpp av växthusgaser

Att fordon går över till eldrift minskar utsläppen av växthusgaser från trafiken. Minskningen sker tack vare att elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn och om elen samtidigt är förnybar blir växthusgasutsläppen från elbilen mycket låga från den energi som används vid körning.

Laddhybrider har ett mindre batteri som räcker till några mils körning och går sedan över till ett annat drivmedel, vanligen bensin. Laddhybrider har låg klimatpåverkan när de går på el och samma klimatpåverkan som en vanlig bensin- eller dieselbil när elen i batteriet är slut.

Växthusgasutsläpp sker vid brytning av de metaller som ingår i batteriet och vid själva tillverkningen av fordon och batteri. Återanvändning, återvinning, energieffektivitet och fossilfri energi vid brytning av metaller och tillverkning av fordon och batterier minskar utsläppen.

Vare sig du funderar på att skaffa din första bil eller funderar på att byta bil kommer här några frågor som är bra att fundera över om du är intresserad av en laddbar bil:

Hur ofta kommer du att använda bilen?

Står bilen till största delen parkerad kan bilpool eller hyrbil vara ett alternativ. Att cykla, gå, åka buss eller tåg bidrar också till miljö- och klimatmålen samt kan vara positiva för den egna hälsan.

Har du tillgång till egen parkering?

Att ha en laddbar bil är som att ha en mobil, man laddar den när den inte används. Att ladda hemma eller på arbetsplatsen är normalladdningen för de flesta som använder laddfordon. Det är i regel relativt enkelt och billigt att ordna laddplats i anslutning till hus med egen tomt.

Vid gemensamma parkeringsytor kan tillgången på laddning vara mer osäker och innebär ibland kostnader för både parkeringsplats och laddning. Tillgången till offentliga parkeringsplatser kan också vara begränsad, vilket i sig kan vara ett led i att skapa hållbara stadsmiljöer.

Vad kostar det att ha ett laddbart fordon?

Precis som för bränsledrivna bilar varierar inköpspriset på laddbara fordon beroende på märke och modell. Just nu finns möjlighet till klimatbonus på inköpspriset för laddbara fordon. En ytterligare del som påverkar priset är batteristorleken som i sin tur påverkar räckvidden på el.

Det är generellt billigt att köra på el om man kan ladda långsamt över längre tid, exempelvis på natten. Däremot kan det kosta mer med snabbladdning.

Att snabbladdning kostar mer beror på att den som säljer snabbladdning behöver täcka de fasta kostnaderna som följer av att tillhandahålla höga effekter. Samtidigt används snabbladdning ganska sällan eftersom de flesta laddfordonsanvändare laddar hemma eller på jobbet.

För att räkna ut vad det kostar med ett laddbart fordon behöver alltså inköpspris och eventuell klimatbonus tillsammans med laddkostnader vägas in. Utöver detta tillkommer, precis som för en bränsledriven bil, kostnader för service, däck, försäkring, fordonsskatt etc. Elbilar har generellt lägre servicekostnader och i dagsläget är fordonsskatten låg för både elbilar och laddhybrider.

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor–information-och-kunskap/elfordon–sa-funkar-det/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *