Välkommen till
vår
Mc utbildning

Riskutbildning del 1 ”Riskettan”

Denna teoretiska del av utbildningen tar upp hur man som trafikant kan undvika olyckor i trafiken genom att vara medveten om hur stora riskerna är att köra när man är påverkad av droger, alkohol eller trötthet.

Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Efter utbildningen ska du känna till följande:

  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Hur passagerare, mobiltelefoner, stress och andra distraktionsfaktorer påverkar dig som förare.
  • Hur olika typer av beteenden och attityder påverkar dig och andra i trafiken.
  • Olycksrisker hos olika grupper såsom ”män-kvinnor”, ”yngre-äldre”.
  • Risker, konsekvenser och påverkan av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet, samt hur du ska undvika negativa beteenden i trafiken och hindra andra.
 

Nästa kurs är Lördag den: 2024-04-20 kl 11:00

Riskutbildning del 2 (Risktvåan)

Består bland annat av verklighetsförankrade praktiska övningar som belyser riskerna med motorcykelkörning. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.