Välkommen till
vår personbil utbildning

Riskettan

Denna teoretiska del av utbildningen tar upp hur man som trafikant kan undvika olyckor i trafiken genom att vara medveten om hur stora riskerna är att köra när man är påverkad av droger, alkohol eller trötthet.

Riskettan är en viktig del av Trafikverkets Nollvision – en vision som slagit fast att det är oacceptabelt med dödsoffer i trafiken och att vi som samhälle måste jobba aktivt för att förebygga och förhindra trafikolyckor. Detta för att minska antal dödsoffer i trafiken tills att dödsfall i trafiken försvinner helt.

Riskettan – öka medvetenhet om farliga trafikbeteenden!

Riskettan syftar bland annat till att öka medvetenheten om farliga beteenden i trafiken och skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt körande. Poängen är att du som körkortselev ska bli medveten om riskerna med ett visst beteende bakom ratten men också få verktyg och råd om hur du undviker ett sådant beteende.

Nästa riskettan är Lördag den 2024-04-27 kl 11:00

Risktvåan (Halkan)

Detta är en praktisk del med utbildningen. Syftet med utbildningen är att man ska lära sig att hantera riskfyllda situationer såsom hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. 

Risktvåan- testar ”risksituationer” under kontrollerade former!

Den tar ungefär 3-4 timmar och gäller i 5 år och genomförs på Bulltoftabanans trafikövningsplats. 

Det är bra att vara i slutskedet på förarutbildningen när man gör denna del eftersom du ska kunna manövrera bilen säkert och kunna uppfatta och förstå olika trafiksituationer.